text  Gunnar Forsman
bild  Agnetha Edvardsson

12 FEBRUARI 2020

Socialpedagog – ett yrke för framtiden

Folkuniversitetet är enda utbildningsanordnaren i Norrland som erbjuder YH-utbildningen Socialpedagog. Ett yrkesområde där det råder brist på utbildad personal.

Det finns däremot liknande utbildningar på folkhögskolor i Norrland och det är där konkurrensen om sökande sker. Östersunds tvååriga yrkeshögskoleutbildning startade hösten 2018 och i juni 2020 släpps första kullen av nyexaminerade socialpedagoger. I Arbetsförmedlingens analysunderlag Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt beskrivs yrket social-pedagog som ett av yrkena där det råder underskott på utbildad arbetskraft. Totalt väntas underskottet på utbildad personal uppgå till 100 000 personer och bristen är som störst inom hälso- och sjukvård, pedagogiskt och socialt arbete.

Arbetsmarknaden ser ljus ut men vad gör en socialpedagog? Sara Jakobsson på kontoret i Östersund vet, hon är utbildningsledare och fungerar som stöd till lärare och studenter.

– Arbetsuppgifterna är varierande beroende på vilket område du väljer att arbeta inom. En socialpedagog kan arbeta med vård och behandling men också med förebyggande arbete inom till exempel socialtjänst, psykiatri, kriminalvården, behandlingshem och i grund- och gymnasieskolan. I stort sett handlar det om att tillsammans med den du möter hitta vägar till förändring och utveckling.

citat

Mod och personlig mognad krävs för att framgångs¬rikt kunna leda samtal kring svåra frågor.

För att vara behörig att söka krävs godkända betyg som motsvarar en gymnasieexamen antingen från gymnasieskolan eller från kommunal vuxenutbildning. Urvalet sker genom ett särskilt prov och där testas sökande om de har tillräckliga kunskaper i svenska, engelska och samhällskunskap.

– Personliga egenskaper har stor betydelse för att lyckas i rollen som socialpedagog. Det är viktigt att man är ansvars¬tagande och trygg som person. Även en del mod och personlig mognad krävs för att framgångsrikt kunna leda samtal kring svåra frågor.
Åldersfördelningen på sökande är mellan 20–50 år, där ungefär 50 procent söker från annan ort än Östersund. Flera av de sökande har varit yrkesverksamma tidigare och många har också bytt bransch helt och hållet.

En som snart kommer ta examen är Tanja Nilsson och hon tycker utbildningen har varit bred.

– Vi har fått insyn i många värdefulla ämnen som är nyttiga, både privat och som blivande socialpedagog. Det finns mycket bra chanser att få arbete efter avslutad examen. Däremot har yrket socialpedagog inte riktigt etablerat sig här uppe i Jämtland än, men vi hoppas kunna ändra på det.

Bilden: Tanja Nilsson, studerande och Sara Jakobsson, Folkuniversitetet

Liknande läsning

Praktik ger rätta kunskaperna

Utbildningen till läke- och livsmedelstekniker ska möta behoven på arbetsmarknaden. Lisa Miltorp och Safa Dhaouadi gör just nu praktik på två företag i Malmö – och de stortrivs.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.