text Vivien Mislovics
bild  Privat

22 FEBRUARI 2021

Språkträning utanför komfortzonen

Redan innan Diana Gheorghe hade avslutat sina studier på Korta vägen, fick hon jobb. Hon arbetar nu som överförmyndarhandläggare på Örebro kommun.

Diana är ekonom från Rumänien. Hon flyttade till Sverige med sin man 2015 men lyckades inte hitta ett arbete trots att hon talar flytande engelska.

– Jag sökte ständigt efter jobb och gav inte upp eftersom jag kom hit för att utveckla mig själv och var redo att möta nya utmaningar.

Hennes mål var att lära sig svenska på en akademisk nivå och komma ut på arbetsmarknaden inom sitt yrke. Först läste hon svenska på Komvux, men det kändes som att hon stod och stampade. Då passade Korta vägen bättre. Där ges möjlighet till individuell planering. Det händer också saker utanför klassrummet, som konferenser och museibesök.

– Undervisningen på Korta Vägen var helt annorlunda än att studera på Komvux. Det är tråkigt när man bara får läsa böcker och lyssna på lärarna. På Korta Vägen var det mycket mer diskussion och detta sätt verkade vara mer effektivt. Både jag och min man tog chansen och det var en fantastisk och lärorik upplevelse att vara delaktig i utbildningen.

citat

Det var roligt att kunna använda språket och få feedback.

 

– Det var roligt att kunna använda språket och få feedback. Det handlade mycket om att försöka få ut oss ur vår komfortzon och bara prata med folk.

Vid sidan av språksundervisningen ingår intervju­träning, CV-tips och hjälp med att bygga upp ett socialt nätverk. 

– Vi studerade mycket om kultur, integration och arbetsmarknad samtidigt som vi kunde ha möte med olika företag och organisationer. En av dem var MINE, genom de fick jag mentoring och jobb först på E.ON. Dock hade jag ingen praktikplats någonstans på grund av att jag började jobba i stället.

fakta

Korta vägen

Korta vägen är ett samarbete mellan högskolor/universitet, Arbetsförmedlingen och olika utbildningsanordnare. Utbildningen vänder sig till utlandsfödda akademiker.

Liknande läsning

Praktik ger rätta kunskaperna

Utbildningen till läke- och livsmedelstekniker ska möta behoven på arbetsmarknaden. Lisa Miltorp och Safa Dhaouadi gör just nu praktik på två företag i Malmö – och de stortrivs.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.