text  Josefin Wangel
bild  iStock

15 NOVEMBER 2019

Svårt att styra hållbar livsstil

Det ska vara lätt att göra rätt – men sedan då? Forskaren Josefin Wrangel, som är knuten till tankesmedjan Global Utmaning, funderar kring möjligheten att skapa hållbara beteenden. 

Genom att göra det lätt att göra rätt som konsument läggs grunden för ett grönt och modernt samhälle.” (Sveriges nationella strategi för hållbar konsumtion, 2016).

Första gången jag hörde ”lätt att göra rätt” nämnas som strategi för att främja hållbara livsstilar arbetade jag som miljöinformatör i Hammarby sjöstad, ett spjutspetsprojekt inom hållbar stadsbyggnad i Stockholm.

Jag minns att jag redan då var jag tveksam till strategins effektivitet, eftersom jag såg att den inte räckte till, och det var dessa erfarenheter som ledde mig in på forskningens bana: jag ville bidra till en bättre förståelse för hur planering och stadsutformning kan främja hållbara livsstilar.  

Nu, cirka femton år senare, har lätt att göra rätt” plockats upp som huvudstrategi för hållbar konsumtion på nationell nivå, och jag har hunnit studera relationen mellan hållbar stadsutveckling och hållbara livsstilar i ett flertal projekt.  

Få av dessa har varit av empiriskt hypotesprövande karaktär. Istället har jag vridit och vänt på olika sätt att förstå och rama in relationen mellan hållbar stadsutveckling och hållbara livsstilar.  

I detta har jag tagit stor inspiration från två forskare. Dels Heather Campbell, som i en artikel från 2006 ställer frågan”Is the Issue of Climate Change too Big for Spatial Planning?” och besvarar denna genom att påminna om att (stads)planeringens förmåga att hantera klimat- och hållbarhetsfrågor beror på vilken problemformulering vi använder.  

En problemformulering som utgår från psykologi lämnar väldigt lite utrymme för planering att vara relevant, medan en problemformulering som utgår från socio-teknisk systemanalys ger en annan, och större, roll till planeringen.  

Josefin Wangel är knuten till tankesmedjan Global Utmaning som har hållit en rad föreläsningar på Folkuniversitetet under hösten 2019.

Den andra forskaren är Michel Foucault och hans begrepp governmentality, vilket här kan översättas till styrbarhet.  

Med hjälp av governmentality-begreppet blir det möjligt att ställa frågan om hur hållbara livsstilar kan bli styrbara (möjliga att påverka) ur den planerande organisationens perspektiv. Dessa två tankesätt underlättar att syna idéer om vad planering – och den planerande organisationen – kan och får göra, och möjliggör att identifiera var, mer exakt, flaskhalsarna finns.  

Idén om att hållbara livsstilar ska uppnås genom att göra det lätt att göra rätt som konsument” är en sådan flaskhals av två skäl. För det första, denna problemformulering reducerar människor till individer-som-konsumenter och missar därmed möjligheten att skapa djupgående och politiskt engagemang för hur omställningen kan och bör gå till.  

För det andra, om den planerande organisationen inte också får göra det svårt att göra fel, har dess möjlighet att främja hållbara livsstilar kringskurits rejält.    

fakta

Hållbarhet i fokus

Folkuniversitetet och den oberoende tankesmedjan Global Utmaning samarbetar under hösten 2019 med en serie forskningsföreläsningar. Forskare i tankesmedjans seniora rådgivarnätverk föreläser om sin forskning inom hållbarhet ur olika perspektiv – ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Se alla forskarföreläsningar anordnade av Folkuniversitetet.

Liknande läsning

Hur styrs sjukvården bäst?

Coronapandemin har visat att styrningen av sjukvården måste förändras. Men debattörer fastnar ofta i lösningar i ytterkanten – antingen förstatligande eller bevarat regionalt självstyre.

Fake news under antiken

Väl medvetna om att avtryck som lämnas i samtiden, ekar i framtiden, använde sig romarna flitigt av falska nyheter för att uppnå politiska syften. Mynt och inskrifter blev sin tids media med vilkas hjälp information, och ibland desinformation, spreds.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.