text Sofia Möller Skog
bild Sofia Möller Skog

 

10 MAJ 2019

Svenska språket är nyckeln till framtiden

Bakom den slitna tegelfasaden på det till synes öde gamla mejeriet i Krylbo sjuder det av liv.  Deltagarna trängs i lektionssalen där det pågår en nybörjarcirkel i svenska. 

Tavlan är fullskriven med meningar som exempel på hur man använder de verb som är temat för dagen. Läraren Inga Zirnite läser högt, och sen turas deltagarna om att läsa. Inga uppmuntrar och berömmer, och hjälper till med uttalet när det behövs.

Till Internationella föreningen (IFA) i Avesta kommer människor från stora delar av Avesta kommun. De flesta är asylsökande, men hit kommer även andra nysvenskar som fått uppehållstillstånd och vill lära sig mer svenska och träffa andra. Här pågår undervisning i svenska och samhällskunskap alla vardagar i veckan. På kvällarna ordnas föreläsningar och andra kulturarrangemang med syfte att ge deltagarna förståelse för olika samhällsfunktioner.

– Föreningen gör stor samhällsnytta, säger IFA:s ordförande Namik Abbasov. Förutom att deltagarna lär sig svenska så är det mycket viktigt ur ett samhällsperspektiv att vi sysselsätter folk. Hit kommer människor för att få vara delaktiga i ett sammanhang. Här får de umgås, träffa kompisar och byta miljö. Istället för att sitta hemma med sin oro över att bli utvisad, eller utan hopp om framtiden så kan man komma till oss. Det hindrar människor från att kanske göra dumma saker, som att begå kriminella handlingar. De flesta deltagare är väldigt aktiva i cirklarna, men ibland händer det att någon bara kommer hit för att ta en kopp kaffe. Det kan vara så ibland när hotet om utvisning känns tungt, men det är ok. Kompisarna i föreningen kan då peppa och vara ett stöd.

citat

Istället för att sitta hemma med sin oro över att bli utvisad, eller utan hopp om framtiden så kan man komma till oss.

Namik berättar att det är det goda ryktet som gör att nya människor hittar till föreningens studiecirklar. Alexander Gebremedhn och Inga  Zirnite leder studiecirklarna i svenska.

-IFA är lyckliga som har dem, säger Namik. Deras största styrka är att de lockar hit folk! Hit kommer man inte bara för att sitta i skolbänken. Vi ändrar människors liv genom att erbjuda gemenskap och en skön atmosfär. Vi ger människor hopp om framtiden. Det är vår huvuduppgift att få människorna att känna sig hemma här.

Alexander Gebremedhn och Inga Zirnite leder studiecirklarna i svenska.

Inga håller i nybörjarcirklarna i svenska.
-Jag kan inte arabiska eller de andra modersmål som de flesta deltagarna pratar. Men det gör inget för svenska är det gemensamma språk som deltagarna måste göra sig förstådda på här. Det är det bästa med att det är en internationell förening, att man tvingas prata svenska. Blandningen av människor gör även att deltagarna lär sig umgås oavsett nationalitet och religion, vilket underlättar integrationen.

-Det är så roligt att vara lärare, säger Alexander som leder fortsättningscirklarna. Många som kommer hit är stressade över sin livssituation men jag uppmuntrar dem att inte bli passiva och tänka att de är hjälplösa. De kan styra sina liv och vi kan lära dem hur det är att leva i Sverige. Jag talar fem språk vilket gör att jag kan lära ut grundläggande samhällskunskap som är jätteviktig för att kunna ta aktiv del i det svenska samhället. Hur fungerar banken, bank-ID och bankdosor? Varför måste man ha försäkringar? Varför är det viktigt att känna till samhällsnormerna, till exempel att man inte får slå sina barn? Hur skaffar man arbetstillstånd och hur sparar man till pension? Vi pratar om jämställdhet och att det är viktigt att kvinnor också utbildar sig och arbetar.

Abdull Baseer och Sara har deltagit i svenskundervisningen under några veckor och har redan skaffat sig ett imponerande ordförråd. De beskriver betydelsen av studiecirklarna.
-Det viktigaste för att lära sig svenska är att träffa svenska kompisar att prata med och det får man här, säger Sara. Undervisningen är bra. Läraren skriver på tavlan och förklarar och sen får vi öva på att skriva och prata i dialoger med varandra.

Abdull Baseer är deltagare på en nybörjarcirkel i svenska.

-Varje dag lär vi oss nya saker, säger Abdull Baseer. IFA måste fortsätta med cirklarna för det finns ingen annanstans att lära sig svenska. Vi lär oss mycket grammatik, det är skelettet i språket.

-Ett nytt språk ger ett helt nytt liv och nya traditioner. Språket är inte bara ord och meningar utan mycket mer än så. Det öppnar en helt ny värld. Vi vill utbilda oss och arbeta i Sverige och då är språket nyckeln till att låsa upp möjligheterna!

Fakta

Internationella Föreningen i Avesta (IFA) 

1 800 studietimmar i svenska språket 2018
1 400 övriga studietimmar 2018
75 kulturarrangemang 2018
200 asylsökande och 50 andra nysvenskar deltog i verksamheten 2018

Den svenskundervisning för asylsökande som bedrevs i samarbetet med IFA var under 2018 Folkuniversitetets mest omfattande verksamhet i landet.

Liknande läsning

Kompisar kan hjälpa kvinnor in i arbetslivet

Daria Lebid har en gedigen akademisk utbildning. Ändå har hon svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Nu hoppas hon att en kurs som ges i samarbete mellan Nya Kompisbyrån och Folkuniversitetet ska ge henne de pusselbitar som hon saknar.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.