läs också:
Två förvirrade människor framför en dator

Tänk kritiskt – undvik kaninhålen

20 maj, 2022
Det internationella projektet ”Critical Balance” ska förebygga konspirationstroende bland unga.
20 maj, 2022

På Internationella avdelningen i Uppsala, som är en del av Folkuniversitetet, bedrivs projekt inom demokrati, folkbildning och integration. En av projektledarna är Alina Vakoliuk som leder Erasmus projektet Critical Balance (Preventing young people from going down the rabbit hole). Projektets mål är bland annat att öka kritiskt tänkande bland unga och bygga kapacitet bland ungdomsledare i hur man konfronterar och förebygger konspirationstroende.

– När människor redan är i det vi kallar ”rabbit hole”, vilket är när man tror starkt på många olika konspirationsteorier, är det jättesvårt att ta dem ur det. Därför är det bättre att förebygga och skapa ett demokratiskt samhälle där människor kan analysera information och skaffa sig en egen åsikt, säger Alina.

Critical Balance startade i januari i år och bedrivs internationellt med partnerskap i flera EU-länder. I projektets första fas bedrivs forskning och resultaten samlas in från samtliga länder i en gemensam rapport. Utbildningsmaterial kommer sedan att tas fram baserat på forskningen och ungdomsledare blir efter det utbildade i materialet. Projektet avslutas 2024 men kommer samtidigt att finnas kvar som en E-plattform med interaktiva utbildningsdelar.

4 tips för att agera källkritiskt

1. Kolla den ursprungliga källan och författarens namn. 

2. Dubbelkolla informationen i andra officiella och väl tillförlitliga källor. 

3. Fundera på vem som äger nyhetskällan och om de kan ha något eget intresse.

4. Även om du litar på en nyhetskälla bör du ändå inte tro på allt som står där utan vara källkritisk.

liknande läsning:

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.