text  Klara Johansson
bild  Sara Jakobsson

30 SEPTEMBER 2019

Tillsammans för ungas psykiska hälsa

I Östersund samarbetar Folkuniversitetet med den ideella organisationen Tilia för ungas psykiska hälsa. Tillsammans skapar de en frizon för ungdomar som upplever ångest och oro, men som inte kan eller vill få hjälp av sjukvården.

Anna-Karin Sahlin är samordnare på Tilia i Östersund och är stolt att arbeta för en organisation som sätter ungas behov först och där viet är viktigare än jaget.

– Vi har varit ute och träffat så många unga vi kunnat för att samla in deras tankar om vilket stöd de önskar lokalt här i Östersund. Utifrån detta har vi bland annat haft yoga i slutna grupper och kursen Be You där vi i grupp har arbetat med självkänslan, säger hon.

Det finns många anledningar till att någon tar kontakt med Tilia, men vanliga orsaker kan vara tankar och känslor kopplat till normer, krav och ideal. Allt fler pratar om psykisk ohälsa idag och medvetenheten sprids om att det är något som alla kan drabbas av. Tilia arbetar också med föreläsningar för både för vuxna och unga för att ge unga verktyg för hälsa men också öka kunskapen hos vuxna om ungas situation idag.

– Vi ser att allt fler söker stöd både för när livet är svårt men också vid psykisk ohälsa. Men vi behöver fortsätta arbetet för ett öppnare samhälle vad gäller dåligt mående på alla nivåer, säger Anna-Karin Sahlin.

Anna-Karin Sahlin från organisationen Tilia och Petra Svensson från Folkuniversitetet.

Petra Svensson arbetar på Folkuniversitetet i Östersund och var den som tog första steget mot ett samarbete.

– Jag såg i en grupp på Facebook att Föreningen Tilia skulle starta i Östersund. Det stod något om psykisk hälsa och unga, vilket är ett viktigt ämne i mitt hjärta. Jag föll direkt för konceptet då det handlar om att unga träffas i grupp för att samtala utifrån boken Be You. Det rimmar klockrent med folkbildningsvärlden: bildning, folk och studier i cirkel.

Folkuniversitetet kommer att vara med som samarbetspartner när Tilia går ut i skolorna i länet för att lyfta ämnet psykisk ohälsa/hälsa i föreläsningar. Där finns möjlighet att nå ytterligare ungdomar och visa att det är fullkomligt mänskligt med alla tankar som flyger omkring.

– Jag önskar själv att jag mötte Tilia när jag var yngre. Vi tänker att Tilia som förening gynnar en mer hälsosam livsresa för målgruppen. Större självkänsla, tryggare beslut, ökad förståelse för andra människor och olika behov.

citat

Vi behöver fortsätta arbetet för ett öppnare samhälle vad gäller dåligt mående på alla nivåer.

Folkbildningen har en viktig roll i arbetet mot psykisk ohälsa menar Petra Svensson. En av Folkuniversitetets pedagogiska grundstenar är att medverka till att människor ges möjlighet till livslångt lärande och att deltagarna ska motiveras till ett aktivt intresse och ansvar för sin kunskapsutveckling.

– Det är som handen i handsken när det kommer till psykisk hälsa. Att lära sig mer om sig själv gynnar en lugnare sinnesstämning och psykisk hälsa är något många strävar mot under hela livet.

– Ordet “tillsammans” viktigare än vi kanske tror. Det finns studier som visar att vi dör tidigare om vi lever ensamma och inte ingår i något sammanhang. Vi tror på kunskap och folkbildningen syftar också till att lära oss av varandra. Visst kan vi lära oss saker genom att läsa oss till kunskap men folkbildningen lägger vikt även vid att träffas i grupp, för kunskapen ökar även när vi lyssnar på varandra.

fakta

Tilia

  • Grundades år 2012 av Annso Blixt.
  • Finns till för alla unga oavsett könsidentitet.
  • Har stödjande verksamhet som bland annat består av vår chatt som är öppen 365 dagar om året.
  • BeYou- grupper där deltagarna tillsammans jobbar med självkänslan.
  • Lägerverksamhet på sommaren och över nyår.
  • Påverkande arbete med föreläsningar för vuxna och unga.

Liknande läsning

Digital bokcirkel gav nya kontakter

Jenny Erikssons bokcirkel ledde till såväl intressanta samtal som ett socialt sammanhang. Hon startade cirkeln i förra året, tillsammans med Frida Stål på Folkuniversitetet.

Möt Melody Farshin

Melody Farshin vill få oss att skratta och tänka på samma gång. Inte minst om fördomar. Du minns ett skämt bättre än ett argument, säger Melody, just nu aktuell som författare och ståupp-komiker.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.