text  Lennart Frykskog
bild  Anna Hållams

30 SEPTEMBER 2019

Vänlig men neutral

Språket är en djungel, fylld av nyanser, dolda budskap och märkliga metaforer. Tolken Mike Kraidie har lärt sig att navigera när budskapen ska förmedlas mellan språken. Han gillar utmaningen.

Mike Kraidie är en effektiv man, som flyhänt rör sig mellan olika tolkuppdrag under en arbetsdag. På förmiddagen var han hos skolsköterskan och senare idag ska han hjälpa arabisktalande nyföretagare med språket.

Uppdragen kan komma från sjukvården, tingsrätten, socialtjänsten och arbetsförmedlingen eller banken. Mike Kraidie är även språkhandledare och utbildar nya tolkar i etnisk tillhörighet och interkulturell kommunikation.

– Jag brukar säga till mina deltagare att ”när ni har gått den här utbildningen kan ni spela Vem vill bli miljonär? För då har ni skaffat er så mycket sammanhängande kunskaper om så mycket i samhället”.

Mike har ett vänligt anslag och ett personligt uttryck, och det är en fördel när man knyter kontakt med nya människor. Men i yrket är hans fokus enbart att strikt och språkligt korrekt förmedla budskapen. Vid alla möten klargör han snabbt att han är neutral och opartisk och har tystnadsplikt. Tre nycklar för att vinna förtroende på båda sidor om språkgränsen.

Mike Kraidie har en fusklapp med facktermer som rör hjärtat.

– Som tolk ska jag inte förklara, bara förmedla. En tolk är som en scanner, som översätter digitala signaler till analoga, och vice versa. Jag är en länk, en tunga, mellan två personer. Det gäller även när det är känslomässigt svåra fall, som när en cancerpatient får en diagnos eller ett barn som ska omhändertas. Mitt uppdrag är att förmedla det som sägs, inte att ha åsikter eller blotta mina känslor

Mike gillar utmaningarna som tolken ställs inför. Varje uppdrag kräver sitt fackspråk. Han klarar det mesta utan lexikon, men är beredd på att facktermer kan dyka upp. I viss mån kan man förbereda sig, men inte alltid fullt ut. Han visar han en ”fusklapp”, instoppad i mobilens fodral, där ett antal ord för hjärtats olika delar står översatta, mitralisklaffen bland annat.

– När en tolk ska ta på sig ett uppdrag vet man inte exakt var man hamnar i den här djungeln. Därför måste man vara ett levande google med mycket snabb processor. Man måste jobba mycket med att utveckla sig själv i språket.

citat

Som tolk ska jag inte förklara, bara förmedla.

Vägen till tolkyrket var lång och krokig. Mike kom till Sverige som 15-åring från inbördeskrigets Libanon (1985), läste in motsvarade sfi, och fullföljde gymnasiet med inriktning på sjöfart. Arbetade som sjöman på 14 fartyg, mestadels Stena Line, i tio år innan ”jag bestämde mig för att gå på grund.” Åren på havet var en bra skola i svenska.

– Jag har fördjupat mig i den svenska vardagen, utan kontakt med egna landsmän. Det fanns inga genvägar för att anamma kulturen och förstå skämten än att själv anstränga sig för att förstå.

– Ett språk lär man sig genom att lyssna och nöta in. Skolbänken är ett bra hjälpmedel, men man lär sig genom att integrera sig. Man måste också våga säga fel och bli rättad utan att skämmas.

Väl på land fördjupade sig Mike i datorämnen på Komvux och på högskolan och arbetade på datorteket i Jönköpings kommun. Han har utbildat andra, drivit projekt och varit chef, innan han tillfälligt varvade ned och omprövade sitt yrkesliv igen. Han startade eget och började utbilda sig till tolk, på den YH-utbildning som Folkuniversitetet drev i Jönköping.

Inspiration till beslutet fick han av en annan tolk och lärare. Samtidigt kom en våg av flyktingar från Syrien med likartad bakgrund som Mike.

– Jag tänkte att jag kan jobba med de här frågorna. Jag insåg också att jag var så förälskad i svenska språket att jag kan se nyanserna, läsa mellan raderna och förstå det dolda budskapet när man talar med metaforer. Man kan ju inte bara rakt av tolka ”glida på en räkmacka” och tro att man blir förstådd på arabiska.

Det gäller att satsa på kvalitet i tolkutbildningen. Missförstånd i tolkningen leder till mänskliga lidanden och fel beslut.

Mike var på väg att utbilda sig till tolk redan 2001, men blev då avskräckt av en brutal tillrättavisning av en tolkförmedlare som påstod att han ”glodde” under ett test. Attityd och ordval var kränkande. Nu arbetar Mike, som sagt, själv som lärare mellan varven, och han är öppen för att det finns flera lärstilar. Vilken han själv föredrar för egen del råder det ingen tvekan om.

– I min pedagogik lär jag mig genom att lära. Vissa tittar, vissa lyssnar, andra praktiserar learning by doing fullt ut. Jag lär mig när jag gör saker med andra. Jag tillämpar det också i den språkhandledning som jag håller i med 25 elever på distans.

De satsningar på tolkutbildningar som genomförs (se faktaruta) gillas av Mike. Det gäller att utbilda fler tolkar och satsa på kvalitet. Missförstånd i tolkningen leder till mänskliga lidanden och fel beslut. Fler auktoriserade och utbildade tolkar är en investering, menar han.

– Det handlar om människor värde och säkerhet. Rättssäkerheten får inte rubbas. Billigt på kort sikt blir dyrt i längden för alla.

fakta

Fakta

Samhället behöver fler tolkar och användningen effektiviseras. Det var utgångspunkten för det pågående åtgärdspaket som regeringen aviserade 2017.

Se Folkuniversitetets tolkutbildningar

Liknande läsning

Praktik ger rätta kunskaperna

Utbildningen till läke- och livsmedelstekniker ska möta behoven på arbetsmarknaden. Lisa Miltorp och Safa Dhaouadi gör just nu praktik på två företag i Malmö – och de stortrivs.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.