text  Klara Johansson
bild 

10 JANUARI 2018

 

Vår första SeQF-kvalificering

I slutet av 2017 fick Folkuniversitetet i region syd besked att utbildningen till diplomerad montessoripedagog inplaceras i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF.

Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat. Det blir då lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

– Vi skickade in ansökan i oktober 2016 och därefter påbörjades en lång och seg process, säger Tomas Jahn, distriktschef, distrikt Väst i region Syd. Ansökan är en av de första som godkänns i Sverige, utanför det ordinarie utbildningssystemet. Folkuniversitetet äger kvalifikationen de kommande tio åren. Vill andra nyttja den kvalitetssäkring som SeQF innebär, måste de vända sig till oss.

– Lite extra grädde på moset var att vi lyckades få utbildningen godkänd på SeQF-nivå 6, säger Tomas Jahn. Det motsvarar kvalifikationsområdet förskollärare.

fakta

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)

SeQF bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualification Framework, vilken många europeiska länder är anslutna till. Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

Liknande läsning

Praktik ger rätta kunskaperna

Utbildningen till läke- och livsmedelstekniker ska möta behoven på arbetsmarknaden. Lisa Miltorp och Safa Dhaouadi gör just nu praktik på två företag i Malmö – och de stortrivs.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.