läs också:
Göteborgs universitet

Världen behöver mer populärvetenskap

Bild: Johan Wingborg
11 mars, 2022
Naturvetare vid Göteborgs universitet lärde sig att ”hitta grejen” och nå ut med sin forskning på en inspirerande kurs i populärvetenskapligt skrivande.
Bild: Johan Wingborg
11 mars, 2022

Kursen, som utvecklades av Folkuniversitetet och Naturvetenskaplig fakultet tillsammans, lockade både doktorander och välmeriterade professorer att anta utmaningen att skriva populärvetenskapligt baserat på egen forskning.

Den kickstartade med inspirerande gästföreläsningar av Patrik Hadenius och Magnus Linton. Sedan följde fem Zoom-träffar med tips och textworkshops under ledning av Anna Froster som är biolog, vetenskapsjournalist och författare.

– Först handlade det om att hitta ”grejen”. Forskare har ofta en bred bild av sitt ämne och då kan det vara svårt att välja en vinkel och hålla sig till den, säger Anna Froster.

När ämnet var spikat skrev deltagarna en pitch som kan användas för att sälja in artikeln. Sedan arbetade de med uppbyggnaden av texten: konsten att börja, fånga exemplet och skriva reportage. Den sista träffen handlade om att ”tvätta” texten.

Du vill skapa en känsla av brinnande engagemang, av att vara kompis med läsaren.

– Det var ett nytt sätt att tänka för vissa av forskarna. De är vana vid att använda komplexa termer, men svåra ord tynger och signalerar distans. När du skriver populärvetenskapligt vill du skapa en känsla av brinnande engagemang, av att vara kompis med läsaren, säger Anna Froster som gav forskarna en lista med förbjudna ord som ”bibehålla” och ”föreliggande”.

För Naturvetenskaplig fakultet var det viktigt att deras medarbetare skulle motiveras att uttrycka sig populärvetenskapligt. Med rätt kunskaper är det mycket lättare att komma över tröskeln och faktiskt göra det.

– Jag hoppas och tror, baserat på vår kursutvärdering, att deltagarna fick konkreta och bra verktyg och att det finns vilja och underlag för att köra kursen igen under 2022, säger Kristina Snuttan Sundell, professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, som var med och tog fram kursen och själv har ett starkt intresse för folkbildning.

Att deltagarna var nöjda syns på resultatet. Artiklar skrevs, och i utvärderingen framgick det att kursen varit ”mycket inspirerande”, en ”oas i veckan”.

– Texterna utvecklades och blev jättebra. Flera har skickats till en redaktion och det finns gott hopp om att få se dem i en populärvetenskaplig tidning i framtiden, säger Anna Froster.

– Det kändes som en ära att få hjälpa forskarna att förmedla vad de ville säga, alla hade så otroligt mycket att komma med. Världen behöver mer populärvetenskap!

liknande läsning:

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.