läs också:
Signe sköter studiecirkeln

Viktiga samtal om mobbning på jobbet

Bild: Signe Andersson
25 november, 2021
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Mobbning på jobbet är ett samhällsproblem och självupplevd mobbning är inget man gärna pratar om. I Umeå erbjuder man nu en studiecirkel i ämnet.
Bild: Signe Andersson
25 november, 2021
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Antalet sjukskrivningar på grund av mobbning på arbetsplatsen växer och förutom de emotionella skador som mobbning skapar så resulterar det även i ekonomiska kostnader för den drabbade. Numera räknar man med att 1 av 10 någon gång har känt sig mobbad på sin arbetsplats. Ett vidare problem är att kvinnor är mer utsatta än män, och allra värst drabbade är utlandsfödda. Utlandsfödda är nämligen upp till fyra gånger mer utsatta än svenskfödda, enligt en ny studie från Linköpings universitet.  

I Umeå jobbar Signe Andersson som utbildningsledare på Folkbildningen och hon är en av initiativtagarna till studiecirkeln Samtalsgrupp: Mobbning på jobbet. Signe blev kontaktad av en deltagare som kände ett behov av att skapa ett sammanhang; en studiecirkel som skulle kunna fungera som en samtalsgrupp. Gruppens syfte är att skapa förutsättningar för de som deltar att kunna dela egna erfarenheter och ge stöd i bearbetningen av dessa upplevelser. Ett ytterligare syfte är att deltagarna tillsammans ska stötta varandra i att söka hjälp för att kanske ändra en pågående situation eller se över rättigheterna som finns kopplade till mobbning på arbetsplatsen. Det är ytterst arbetsgivaren som bär ansvar över sin personals välmående enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Det kan dock vara problematiskt att vända sig till sin arbetsgivare om mobbningen utförs av högt beslutsfattande chefer. I så fall kan man söka hjälp hos facket.

Trenden är ett underbetyg till politiken som inte skapat rätt förutsättningar för tillväxt.

– Den ursprungliga tanken var att gruppens medlemmar skulle träffas i Folkuniversitetets lokaler på Nygatan 43 i Umeå. Men responsen på sociala medier och mejl av personer som uttryckte att de velat delta om gruppen fanns på deras ort, gjorde att vi fick tänka om. För att deltagarna skulle kunna träffas fick vi öppna upp för att delta på distans. I slutändan blev det en så kallad ”hybridlösning”, berättar Signe. 

För de som vill går det att medverka direkt från Folkuniversitetets lokaler men det gåäven att sitta hemma och delta på distans via Teams. Om det blir en fortsättning för samtalsgruppen är upp till deltagarna och utifrån den återkoppling som skett så finns det önskemål att även fortsätta träffas efter jul.    

liknande läsning:

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.