text  Klara Johansson

16 MAJ 2019

Lyckad satsning varvar svenska med yrkespraktik

På Yrkes-sfi för maskinförare i Höör varvas praktisk kunskap med yrkessvenska.

På Yrkes-sfi för maskinförare i Höör varvas praktisk kunskap med yrkessvenska. Folkuniversitetet samarbetar med Folkhögskolan Hvilan och Yrkes­akademin kring utbildningen. Läraren Lena Forsfält är mycket positiv.
– Min erfarenhet är att integrerad yrkes-sfi är den bästa formen att lära ut svenska och få ut deltagarna på arbetsmarknaden. Motivationen är hög och det är lätt att skräddarsy språkutbildningen när man jobbar mot ett tydligt definierat yrkesmål.

citat

Min erfarenhet är att integrerad yrkes-sfi är den bästa formen att lära ut svenska.

Utbildningen är 42 veckor, inklusive praktik och sfi. Sedan 2016 har drygt hundra maskin­förare utbildats. Drygt 75 procent har idag jobb eller studerar. En av de som nu går utbildningen är Adil Abbas från Irak. Han ser fram emot en framtid i Sverige.

– Utbildningen är jättebra för alla som kommer till Sverige och ska börja ett nytt liv, säger han.

Tyvärr hör Adil till den sista gruppen som går utbildningen. Den läggs ned på grund av en överklagan samt osäkerhet kring hur upphandling av arbetsmarknadsutbildningar kommer att hanteras i framtiden.

Lantmäteriet går i täten bland de svenska myndigheterna. Även om det ännu inte finns en blockkedjelösning för fastighetstransaktioner har man utforskat tekniken för att se om den kan stödja köp- och säljprocessen med digitala kontrakt.

Mats Snäll, utvecklingschef på Lantmäteriet, säger att tekniken börjar bli mogen för att stödja viktiga samhällsprocesser, med bland annat digitala original och kontrakt.

– Det finns dock en del kvar att utreda avseende ledning, styrning och ansvar, så kallad Governance, innan det kan blir verklighet. Och så saknas förstås författningsstöd för digitala överlåtelseavtal.

Liknande läsning

Forskaren som aktivist

Agnes Wold är en av dem som stått på scenen för att problematisera frågan om forskare med starka åsikter och övertygelser.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm