läs också:
Lena Lindblad

Bjöd in politiker till demokraticirkel

Bild: Privat
20 maj, 2022
På demokraticirkeln i Karlskoga träffas deltagarna för att prata om demokrati och jämställdhet. Det diskuteras bland annat varför demokrati är viktigt, hur det går till med val, hur riksdagen och regeringen fungerar och mycket mer.
Bild: Privat
20 maj, 2022

Cirkeln är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och samordningsförbundet Finsam och leds av projektledaren Lena Lindblad. Två av deltagarna är Qasim Mohammed som bor i Karlskoga och kommer från Irak och Sahro Kalif Barre som bor i Degerfors och kommer från Somalia. De tycker att cirkeln har bra diskussioner och berättar att de ofta pratar om skillnader och hur det ser ut i olika länder.

Cirkeln utgår ifrån ett studiematerial som tagits fram av universiteteten i Stockholm, Örebro och Göteborg som består av filmer och diskussionsfrågor. Till cirkeln bjuds även lokalpolitiker in och en av politikerna som varit på besök är Rania Abou Rabii från Socialdemokraterna. Hon har själv invandrat till Sverige under 2015 och sitter nu i kulturnämnden i Karlskoga kommun.

liknande läsning:

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.