läs också:

Digitala konstresor genom världens främsta muséer

25 november, 2021
Konsthistorikern Stefie Goudaki tar med kursdeltagarna på digitala konstresor till muséer över hela världen för att se, uppleva och njuta av konst.
25 november, 2021

Stefie har en magisterexamen i konstvetenskap från Stockholms universitet och har länge arbetat med konst och kultur. Det var under pandemin, när det inte gick att resa och besöka muséer fysiskt, som idén om de digitala konstresorna föddes.

– Jag vet att många muséer har fantastiska hemsidor med möjlighet att se konstsamlingarna digitalt och jag fick idén om de digitala guidade konstturerna via Zoom en dag när jag satt och jobbade med ett annat projekt jag håller på med, berättar Stefie.

Idén blev till verklighet och i höst håller hon flera digitala konstresor på Folkuniversitetet, bland annat Konstens historia och Den moderna konstens främst konstverk.

Två av museerna som deltagarna får besöka under kurserna är Museum of Modern Art i New York och Louvren i Paris. Stefie går digitalt in på museerna, väljer ut konstverk, delar sin skärm med deltagarna och föreläser kring konstverken. Deltagarna får se konstverket så som det hänger i museet, de får de allmänna huvuddragen kring verket, epoken och information om konstnären. Sen följer en bildanalys där de stora riktlinjerna inom konstens historia vävs samman med verket, konstnären och tidsandan.

Mest överraskade brukar deltagarna bli över hur nära konsten står samhällsutvecklingen.

– De blir ofta förvånade över hur nära bildkonsten står samhällsutvecklingen, säger Stefie. Vi tittar på konsten ur flera synvinklar och berör även frågan om att konst inte uppstår av sig själv utifrån sublim inspiration utan att den ofta speglar, kommenterar, kritiserar eller tolkar det som pågår i samhället.

Det konstverk som Stefie, efter mycket eftertanke, anser är ett av konsthistoriens främsta är Las Meninas av konstnären Diego Velázquez.

– Anledningen till att jag väljer det konstverket är att det är en milstolpe i konsthistorien. Diego Velázquez skapar en ögonblicksbild i detta konstverk som berättar så otroligt många historier samtidigt, han fångar ett ögonblick som känns väldigt levande, viktigt och är så fylld av dramatik. Konstverket är mångfacetterat, kompositionsmässigt otroligt variationsrikt och visuellt rikt nyanserat. Konsthistoriker, konstnärer och övriga konstkunniga anser att han är målarnas målare, avslutar Stefie.

Diego Velázquez, ”Las Meninas”, 1656, Prado museet, Madrid.

liknande läsning:

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.