läs också:

Tar med företag på resan mot hållbar utveckling

Bild: Åsa siller
23 september, 2022
Intresset är stort för yh-utbildningen som hjälper företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete och samtidigt stärka sitt varumärke.
Bild: Åsa siller
23 september, 2022

Pia Anderson är lärare på Folkuniversitetets korta yh-utbildning Hållbar affärsutveckling bygger ett starkare varumärke. Hon har en gedigen bakgrund inom marknadsföring och hållbarhet. I över ett decennium jobbade hon som projektledare och varumärkesstrateg på reklambyrå där hon byggde varumärket inifrån tillsammans med styrelse, ledningsgrupp och medarbetare. För åtta år sedan skrev hon boken Bygg ditt varumärke själv och startade eget samtidigt som hon läste på universitet.

– Det var framför allt en föreläsare som beskrev hållbar utveckling som att vi människor krigar med djuren, naturen och med andra människor och att det är dags att sluta fred. Och så frågade han, vad gör du med ditt företag? Där startade det på riktigt, berättar Pia.

Pia Anderson hjälper företag att få in hållbarhet i affärsmodellen. Foto: Åsa siller

Yh-utbildningen, som går på distans, riktar sig mot de som parallellt med sitt arbete i privat eller offentlig sektor vill utveckla sitt hållbarhetsarbete och stärka sitt varumärke. Deltagarna kommer från vitt skilda branscher och yrkesgrupper. De är hr-chefer, egenföretagare, IT-konsulter etcetera från branscher som fastighet, städ, revision och hotell. Gemensamt för deltagarna är att de har förstått hur viktigt det är med hållbar utveckling om man ska ligga i framkant.

Varför är hållbarhetsarbete viktigt för företag?

– Dels kan det vara viktigt för att lagar och regler kräver det. Tittar man på de större bolagen med 250+ anställda är det lag på att de ska hållbarhetsrapportera. Sen kan det vara för att kunderna kräver det. Det finns också en egen etik och moral och en egen passion, att man vill vara med och bidra till mänskligheten och planeten.

Man behöver få med sig hela organisationen, hela sin affärsekologi med kunder, medarbetare och leverantörer.

Hur kan företag utforma långsiktiga hållbara affärsmål?

– Genom att fokusera på något, eller några, av de sjutton Agenda 2030-målen där ens verksamhet är med och bidrar. När man gjort det kan man titta på de underliggande delmålen, där finns en buffé av andra målsättningar än ekonomiska mål, men som ändå kommer att kunna ge ett positivt ekonomiskt resultat.

Hur stärker långsiktiga hållbara affärsmål varumärket?

– Om det ska stärka varumärket kan det inte bara vara att man gjort det i sin affärsplan eller i sin hållbarhetsrapport. Man behöver få med sig hela organisationen, hela sin affärsekologi med kunder, medarbetare och leverantörer. Det är först då det stärker varumärket på riktigt. Får man med hela organisationen, det engagemanget som blir, den stoltheten, lojaliteten, den är oslagbar.

Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildningar

Folkuniversitetet är en stor anordnare av yrkeshögskoleutbildningar.
liknande läsning:

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.