läs också:

Kompisar kan hjälpa kvinnor in i arbetslivet

Bild: Evelina Ytterbom
7 september, 2021
Daria Lebid har en gedigen akademisk utbildning. Ändå har hon svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Nu hoppas hon att en kurs som ges i samarbete mellan Nya Kompisbyrån och Folkuniversitetet ska ge henne de pusselbitar som hon saknar.
Bild: Evelina Ytterbom
7 september, 2021

Med start i höst drar nämligen Integrations- och jämställdhetsprojektet Klara, Färdiga, Kvinna igång på fyra orter i landet – Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Uppsala. Projektet inleds med att flera hundra utrikesfödda kvinnor, som idag står utanför arbetsmarknaden, vid fem kurstillfällen får förbereda sig för arbetslivet. Folkuniversitetet står för lokal och lärare.

– Gensvaret har varit stort. Det finns ett stort behov av den här typen av insatser, säger Lina Bergström, som är vikarierande projektledare på Nya kompisbyrån i Sundsvall.

– Arbetsförmedlingens egna rapporter visar ju att utrikes födda kvinnor inte får nog stöd att hitta arbete. Samtidigt vet vi att det är en grupp med en enorm kompetens som verkligen behövs på arbetsmarknaden idag.

Gensvaret har varit stort, säger Lina Bergström på Nya kompisbyrån i Sundsvall.

Utbildningen börjar med att deltagarna formulerar vad man vill uppnå på kort och lång sikt, under rubriken Jag och mina mål. Vid samma kurstillfälle kartlägger de sina kunskaper och färdigheter, berättar Therese Andersson, utbildare vid enheten för fria grupper på Folkuniversitetet Stockholm.

– Det handlar både om formell och informell kompetens, och mycket fokus ligger just på den informella delen. Även personliga egenskaper och hur man pratar om och beskriver sig själv har betydelse när man söker arbete.

Nya kompisbyrån jobbar med integration […] genom kompismatchningar.

När väl grunden är lagd går man vidare med att skriva cv och personliga brev, tränar på konkreta intervjusituationer. Vid andra kurstillfällen får kvinnorna lära sig om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Så här långt kan det låta som ett tämligen vanligt upplägg, men det som sätter en särskild prägel på kursen är att varje kursdeltagare har en frivilligt värvad ”jobbkompis” vid sin sida – en etablerad svensk kvinna som coachar, peppar och stödjer. Kompisen fungerar som ett bollplank och en diskussionspartner som skapar variation och underlättar aktiv bearbetning av allt man lär sig och föresätter sig att gå vidare med.

– Nya kompisbyrån jobbar med integration och gör så framför allt genom kompismatchningar. Man parar ihop nya och etablerade svenskar med varandra, det är grunden i många av de projekt som vi driver, säger Lina Bergström.

På kursen är variationen stor bland kvinnorna vad gäller ålder, utbildningsnivå och ursprung. Många är från Mellanöstern men flera kommer från Asien, östra Europa och Amerika. Gemensamt för alla deltagare är att de har varit utan förvärvsarbete i minst ett år och att de har hyfsade språkkunskaper. Rekryteringen av deltagare har skett via sfi.

– Vård och omsorg är de områden som kvinnorna oftast söker sig till. Det är yrken som de är bekväma i och där det också behövs mycket arbetskraft, säger Lina Bergström.

I det första momentet formulerar deltagarna vad de vill uppnå och kartlägger sina kunskaper.

Daria Lebid hör sannolikt till de mest välutbildade inom gruppen. Hon har en gedigen utbildning i botten, en masterexamen i företagsekonomi och en kandidatexamen i engelska. Hon lider sannerligen inte brist på vare sig meriter eller ambitioner.

– Jag har erfarenhet att jobba i Ukraina, Indien och Sverige, men det verkar som att någonting saknas och att svenska arbetsgivare inte ser på mig med samma ögon som jag blivit betraktad tidigare.

Hon har tidigare haft en fot inne i det svenska arbetslivet och har arbetat som projektsamordnare inom telekombranschen. Nu hoppas hon att kursupplägget, med dess tonvikt på kontakter och nätverk, ska gynna henne för att komma vidare.

Hon betonar samtidigt att hon genom kursen vill lära sig mer om svensk arbetsmarknad. Det gäller att förstå vad som skiljer den från exempelvis hennes tidigare hemland Ukraina och den bild som hon hade under den tidigare anställningen i Sverige.

– Jag hoppas att jag genom projektet får nya kontakter och nätverk, som kan hjälpa mig att nå flera arbetsgivare. Jag har hört att de flesta jobb i Sverige hittar man genom referenser från andra.

Daria Lebid
Daria Lebid har en masterexamen i företagsekonomi och en kandidatexamen i engelska.

Nu vill Daria Lebid gärna hitta en ny administrativ befattning på ledningsnivå eller någon annanstans inom administrationen. Hon har samtidigt planer på att kompetensutveckla sig yrkesmässigt.

– I framtiden tänker jag plugga till coach eftersom det bidrar till att stärka min arbetsprofil.

Nya kompisbyrån bildades i fjol efter en sammanslagning av Kompisbyrån och Invitationsdepartementet, två organisationer som hade funnits fem–sex år och arbetade på ett snarlikt sätt med att föra samman människor. Över 40 000 människor har matchats ihop genom åren, på senare tid har mötena till följd av pandemin skett även digitalt.

– Nätverk har betydelse. Vänskapsrelationer och kontakter är viktiga när man ska etablera sig på arbetsmarknaden. Det vill vi själva också utforska och veta mer om när vi går vidare med det här projektet, säger Lina Bergström.

Klara, färdiga, kvinna är en ny satsning i höst, som startar efter att Europeiska Socialfonden beviljat medel. Folkuniversitetet samarbetar med Nya Kompisbyrån i den inledande fasen, kallad Färdighetsprogrammet. Efter denna vidtar mentordelen, i vilken varje kvinna under sex månader får stöd av en mentor, även en etablerad svensk kvinna.

– Det är en jätteviktig del, man får så många jobb via sina nätverk, säger Lina Bergström.

Vad mer ingår i projektet? Jo, en del bonusföreläsningar lär det bli framöver. Och dessutom ingår barnpassning vid behov, eftersom utbildningen sker på kvällstid och en del av kvinnorna har svårt att komma loss om ingen ser till barnen.

Kompismodellen är som sagt beprövad. Men omsatt i just det här formen – Klara, Färdiga, Kvinna – är det en helt ny satsning som drar igång efter att Europeiska socialfonden nyligen beviljade medel.

liknande läsning:

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.